Doba jedová Autoři: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof.RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

12.02.2013 13:13

Doba jedová

Autoři: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof.RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Kniha Doba jedová nabízí velice poutavé čtení o škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích a potravinových doplňcích a životním prostředí vůbec, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné. Značná pozornost knihy Doba jedová je věnována možným rizikům očkování, jež v současné době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti. Autoři knihy Doba jedová Anna Strunecká a Jiří Patočka, vysoce erudovaní a mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie s dlouholetými zkušenostmi v publicistice, podávají vysvětlení jasnou, přístupnou a srozumitelnou formou. Každá kapitola knihy Doba jedová je doplněna odkazy na populární i vědeckou literaturu. Čtenářům knihy Doba jedová se tak nabízí zcela ojedinělá příručka pro každodenní orientaci v nepřehledné oblasti ovládané zájmy trhu a zisku, s náměty, jak se bránit před mnoha zdravotními riziky a rádoby vědecky podloženými radami.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na Univerzitě Karlově. Zároveň byla řešitelkou a spoluřešitelkou sedmi grantových projektů zabývajících se mechanismy vzniku patofyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autismu. Věnuje se též intenzivně vědecko-populární publicistice se zaměřením na biomedicínu.

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. je profesorem toxikologie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje v oboru molekulární biochemie, enzymologie a toxikologie extrémně jedovatých synteticky připravených i přírodních látek a psychofarmak. Ve své vědecké práci se zaměřuje na biochemické mechanismy toxických účinků různých biologicky aktivních látek a léků, zejména terapii Alzheimerovy nemoci. Zabývá se rovněž působením různých peptidů v procesech učení a paměti.

Úryvek z úvodu:

Časopisy, televize a reklamy v obchodech i na billboardech nás neustále přesvědčují o tom, co je důležité pro udržení našeho zdraví od narození až do pokročilého věku. Vnucují nám, že všechny jejich rady jsou vědecky zdůvodněné a založené na posledních objevech moderní medicíny. Avšak navzdory pokroku vědeckého bádání a dostupnosti lékařské péče se objevují nové, obtížně zvladatelné nemoci. Přes rozsáhlé osvětové kampaně jsou onemocnění srdce a cév stále častější, od dětství hrozí lidem v rozvinutých zemích obezita a cukrovka, každý čtvrtý obyvatel Evropy i Ameriky patrně onemocní v pokročilém věku Alzheimerovou nemocí. Stoupá počet lidí postižených psychiatrickými poruchami, jako jsou poruchy nálad, deprese, schizofrenie, demence či nespavost. Trvale klesá plodnost mužů i žen. Zatímco nás odborníci varují před epidemií chřipky, o skutečné epidemii autismu, která již postihuje děti v USA a Kanadě, se u nás zatím nemluví.

(...)

V této knížce čtenářům předkládáme čtení o historii vzniku některých mýtů o užitečnosti látek, kterým bychom se měli důsledně vyhýbat. Poukážeme i na způsoby, jak se můžeme bránit toxickým látkám, kterými je zahlcováno životní prostředí, potraviny, nápoje, kosmetika, naše tělo i domácnost. Poučení i závěry, které z toho plynou pro každodenní život, jsou volbou každého jednotlivce, rodiče, vychovatele, odborníka či politika. Avšak i na jejich realizaci záleží další vývoj naší civilizace.

Odkazy: https://www.dobajedova.cz/  

Záznam z pořadu Nad věcí z Českého rozhlasu 1 - Rozhovor s profesorkou Annou Struneckou, spoluautorkou knihy Doba jedová - klikněte ZDE

Diskusní téma: Doba jedová Autoři: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof.RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Žádost o vyjádření autorů těchto knih k posouzení potravin.doplňků Kyäni.

ing. Antonín Vokoun 12.08.2013
Žádám Vás o zprostředkování zasláním moji žádosti
autorům těchto knih na které nemám e-mail spojení.
Velice bych oba autory žádal o buď jejich vyjádření k novým
potravin.doplňkům na našem trhu spol. Kyäni, (www.kyani.net),
nebo alespoň jejich doporučení na kterou instituci bych se mohl
obrátit o získání odborného posouzení z hlediska kvality,uváděnému
obsahu jednotlivých složek i možnému účinku na deklerované zdravotní
potíže. Rád bych získal nezávislé a odborné posouzení. Vzorky i dokumentaci bych samozřejmě poskytl k posouzení.
Děkuji za vaši pomoc a pochopení.
ing. A. Vokoun

Principal Research Scientist (retired)

Dr Viera Scheibner (RNDR) 10.07.2013
Very refreshing to listen to and read the truth about the Toxic Age we live in. My research interest is specifically in vaccines and their ineffectiveness to prevent any diseases and instead being the primary cause of most of the 'modern ills' of humanity.

I was born and educated in Bratislava. In 1968 I emigrated with my family to Australia.

After a successful career in micropalaeontology, I met Leif Karlssson, a biomedical engineer, who at my suggestion developed a breathing monitor for babies (Cotwatch). To cut a very long story short, babies had alarms after vaccination. Leif and I thought that paediatricians involved in SIDS research would be pleased; they were not pleased at all and many looked at us with hatred.

That encouraged me to systematically and extensively study orthodox medical literature and to my surprise I found out that the ineffectiveness of any and all vaccines to prevent any diseases and their real dangers have been described for for more than 150 years.

Leif developed a computerised Cotwatch and we started showing doctors computer records of the stress response in breathing and discovered and documented the existence of the criticial days and dynamics of stress response. You can download the article on "The dynamics of stress response...Cotwatch breathing monitor...J ACNEM 2004" on the Internet.

That much for briefly introducing myself.

I look forward to hearing from you.

Viera Scheibner

+61 247 8778-203

Re: Principal Research Scientist (retired)

Dr Viera Scheibner (RNDR) 10.07.2013
Correction:

My phone No is +61 247 878-203.

VS.

glutamat vs. kvasnicovy extrakt

Iveta 21.03.2013
Dobry den,

misto glutamatu vidam hlavne v bio vyrobcich pridatnou latku kvasnicovy extrakt, ktera udajne obsahuje take glutamat, cili jde o obchodni trik. Nebo neni glutamat obsazeny v tomto extraktu skodlivy jako glutamaty?
Dekuji

Přidat nový příspěvek