STALIN - Na dvoře rudého cara

15.01.2013 23:38

Autor: Ivo Krieshofer, zdroj: https://www.czechfreepress.cz

O Stalinovi jsem již přečetl knihu Neznámý Stalin od bratří Žorese a Roje Medvěděvových z roku 2003. Kniha Stalin – na dvoře rudého cara vyšla o rok později. Autor Simon Debag MONTEFIORE v ní vykreslil věrohodný obrázek každodenního života v Kremlu od 20. let až do diktátorovy smrti. Na základě studia v ruských archivech, pamětí vládních činitelů a z mnoha rozhovorů s přeživšími i s dětmi popravených a početné literatury, autor vytvořil na 757 stránkách široký a zcela nový fond údajů. Výsledkem je napínavé vyprávění, z něhož vyplývá, že Stalin nebyl jen pomstychtivým spiklencem a vraždícím vůdcem. V mnoha ohledech se projevoval jako normální člověk, který dovedl předvádět i laskavou a starostlivou tvář a dokonce i flirtoval. Když chtěl, dovedl si podmanit kdekoho svým osobním kouzlem. Tato rozdvojenost, o níž jsme dosud nic nevěděli, nám pomáhá objasnit, proč ho jeho druhové obdivovali, proč se ho ale báli, a proč dokázal setrvat u moci až do své smrti v r. 1953.

..přejít na celý článek.